СЛѢДИ ОТЪ МАСТИЛО

Добре дошли в „Следи от мастило“!

Тук сме събрали писатели от Старозагорско – 

да си припомним кой как е работил, 

къде е бил из Европа,

с кого си е писал… 

Пък и да ги видим на едно място. 

Ако имате време, влезте,  ще им е приятно.